40 dagar med fokus på överflöd

Den här 40 dagars ”planen” kommer från John Randolph Price bok ”The Abundance Book”. Price har skrivit många böcker med liknande teman och om meditationer som sträcker sig uppåt 60 dagar, men också en bok om änglar som heter ”The Angels Among Us”.

Det var utifrån det programmet och dessa affirmationer eller här kallat principåtaganden (min egen översättning, originalet är ”The Statements of Principle”) som jag skapade mina egna affirmationer kopplat till min kropp, så jag tänkte att jag ville visa vad jag fick idén ifrån.

Jag har gjort de här 40 dagarna några gånger och även om det var länge sedan nu så märker jag då jag läser om mina anteckningar, hur jag för varje gång får nya perspektiv. Man startar upp en dialog med sig själv och sitt inre och den kommunikationen fördjupas för varje gång, så det är värt att testa. Texten som följer är från Price bok och skiljer sig mycket från min egen version med fokus på kroppen. Price har en Kristen utgångspunkt som jag då kunde identifiera mig mer med, idag är jag mer ambivalent gentemot det Kristna tänkandet även om jag fortfarande har stor respekt för Kristendomen som religion.

Jag för mig och kommunicerar i så många sfärer och känner lika starkt för andra religioner och andra traditioner med bland annat shamanistiska rötter. Livet och verkligheten är så mycket mer än att förminskas i enbart en religion eller ett tankesätt. Jag har dock en stark och djup tillit till en gudomlig kraft som är gemensamt i allt. Så för mig känns denna text idag en smula högtravande, men den är fortfarande stark, kraftfull och levande i mig.

40 dagars planen för överflöd

Det här är ett program för att förverkliga ett överflödande välstånd i ditt liv och i dina affärer. Det tar fyrtio dagar för medvetandet att inse en sanning. Ett avbrott under de fyrtio dagarna frigör den energi som byggts upp runt idén. Därför måste det finnas ett fast beslut att följa detta program varje dag i fyrtio dagar – och om du missar bara en enda dag, börjar du om från början igen och fortsätter tills du kan gå igenom hela perioden i perfekt kontinuitet. Här följer handlingsplanen:

 • Fastställ ett bestämt datum för att starta ditt program, så som början på en viss vecka. Räkna fram 40 dagar i din kalender och markera slutdatumet.
 • På programmets första dag skriver du följande uttalande i din andliga dagbok:

Denna dag (dagens datum) slutar jag att tro på synliga pengar som mina tillgångar och min försörjning, och jag ser världen av verkan som den verkligen är. Helt enkelt en spegling av mina gamla föreställningar. Jag trodde på pengarnas makt, därför gav jag upp min gudagivna kraft och auktoritet till en objektifierad tro. Jag trodde på möjligheten av brist, vilket skapade en separation i medvetandet från källan till mina tillgångar. Jag trodde på människans dödlighet och jordiska omständigheter och genom denna tro gav jag människor och omständigheter makt över mig. Jag trodde på den dödliga illusionen som skapades av det kollektiva medvetandets felaktiga tankar, och i och med det har jag begränsat det Obegränsade. Inte längre! Denna dag avsvär jag mig min så kallade mänsklighet och kräver mitt gudomliga arv som en varelse av Gud. Denna dag erkänner jag Gud och endast Gud som min substans, min tillgång och min försörjning.

 • Det finns 10 principiella ställningstaganden nedan. Läs ett ställningstagande varje dag. Det innebär att du kommer  att gå igenom hela listan 4 gånger under 40-dagarsperioden.
 • Efter att ha läst de dagliga ställningstagandet – antingen när du stiger upp på morgonen eller när du går och lägger dig – meditera över det i minst 15 minuter, fokusera på varje idé i påståendet med stor eftertänksamhet och känsla och låt idéerna fylla ditt medvetande.
 • Efter varje meditationsperiod skriver du ner i din dagbok de tankar som kommer till dig. Var noga med att göra det varje dag.
 • Eftersom du redan har fått en total tillgång för din försörjning (allt som det oändliga sinnet har är ditt nu), så kan du bevisa denna sanning för ditt djupare sinne genom att dela med dig av dina tillgångar regelbundet medan du arbetar med planen. Givandet är en esoterisk vetenskap som alltid ger resultat om det görs med kärlek och glädje, eftersom Lagen kommer att överskölja dig med ett komprimerat och mångfaldigat gensvar. Men om du ger tionde (och jag föredrar verkligen uttrycket ”dela med dig” framför tionde) som en mekanisk och beräknande metod att behaga Gud, slippa skuldkänslor, av plikt och idka byteshandel med Lagen, så är det inte till någons gagn – inte ens mottagarens. Ge med kärlek, glädje och en känsla av lek och himlens fönster kommer att öppnas med en smäll.

Principantaganden

 1. Gud är överväldigande aldrig sinande överflöd, universums ständigt rika och närvarande substans. Denna Källa som förser mig med allt är individualiserad som jag – min egen verklighet.
 2. Jag upplyfter mitt sinne och hjärta för att vara medveten, för att förstå och för att veta att den gudomliga närvaron JAG ÄR, är Källan och substansen i allt mitt goda.
 3. Jag är medveten om den inre närvaron som mitt väldiga överflöd. Jag är medveten om den konstanta aktiviteten i detta det oändliga välståndets sinne. Därför är mitt medvetande fyllt med sanningens ljus.
 4. Genom mitt medvetande om mitt Guda-Jag, Kristus inom mig som min Källa, så drar jag in i mitt sinne och i min känslonatur andens själva substans. Denna substans är min tillgång och därigenom är mitt medvetande om guds närvaro inom mig mina tillgångar.
 5. Pengar är inte mina tillgångar. Ingen person, plats eller omständighet är mina tillgångar. Mitt medvetande, min förståelse och kunskap om aktiviteten som förser mig med allt, hos det det gudomliga sinnet inom mig, är mina tillgångar. Mitt medvetande om denna sanning är obegränsat, därför är mina tillgångar obegränsade.
 6. Mina inre tillgångar formas omedelbart och omformas ständigt efter erfarenhet i enlighet med mina behov och önskningar, och som varande principen om tillgång i handling, är det omöjligt för mig att ha några ouppfyllda behov eller önskningar.
 7. Det gudomliga medvetandet som är jag, uttrycker för evigt sin sanna natur av överflöd. Detta är dess ansvar, inte mitt. Mitt enda ansvar är att vara medveten om denna sanning. Därför har jag full tillit till att släppa taget och låta Gud framstå som den överflödande totala tillgången i mitt liv och mina affärer.
 8. Mitt medvetande om anden inom mig som min outtömliga källa är den gudomliga kraften som återställer åren som gräshoppssvärmarna har ätit upp, som gör allt nytt, som lyfter mig upp till den högre vägen av överflödande välstånd. Detta medvetande, denna förståelse och kunskap om anden framträder som varje synlig form och upplevelse som jag någonsin kan önska mig,
 9. När jag är medveten om Gudsjaget inom mig som min totala tillfredsställelse, så är jag helt tillfredsställd. Jag är nu medveten om denna sanning. Jag har funnit livets hemlighet och jag slappnar av i vetskapen om att det gudomliga överflödet ständigt agerar i mitt liv. Jag behöver bara vara medveten om flödet, strålningen från denna skapande energi som kontinuerligt enkelt och ansträngningslöst flödar från mitt gudomliga medvetande. Jag är nu medveten. Jag är nu i flödet.
 10. Jag håller mitt sinne och tankar från ”denna världen” och jag placerar hela mitt fokus på Gud inom mig som den enda orsaken till mitt välstånd. Jag erkänner den inre närvaron som den enda aktiviteten i mina finansiella affärer, som allt det synligas substans. Jag lägger min tillit till principen om överflöd i handling, inom mig.
Annons
%d bloggare gillar detta: